Det Glade Barn: En børneopdragelsesmetode

Book Cover: Det Glade Barn: En børneopdragelsesmetode

I denne bog får læseren indsigt i opdragelsesmetoden Det Glade Barn, som har opmærksomhed som en af sine tre hjørnesten sammen med ansvar og det at være et godt eksempel.

Metoden henviser til viden inden for psykologien og filosofien, men forfatteren opfordrer til, at man som opdrager benytter sin egen sunde fornuft inden for rammerne af Det Glade Barn-metoden, der udgøres af, at barnet skal føle sig elsket, være elsket og kunne elske.

Med fokus på at lytte til barnet, så barnet føler sig elsket, bliver det gjort eksplicit, hvordan man som forælder kan forvalte den enorme kærlighed, man har til sit barn.

Bogen henvender sig til alle, der har børn eller overvejer at få børn.