Dét – En personlig beretning om at opleve og overleve professionel incest

Book Cover: Dét - En personlig beretning om at opleve og overleve professionel incest

I den autentiske beretning Dét løftes et slør fra et område, der indtil nu har været tildækket af tavshed: begrebet ”professionel incest”, som er fagtermen for et seksuelt forhold mellem en professionel behandler og dennes klient.

Som spiseforstyrret teenager og spirende ung kvinde udviklede bogens forfatter et forhold til sin 27 år ældre terapeut, ”P”. Hun har valgt at optræde anonymt under navnet ”Cecilie”, fordi det er problematikken ”professionel incest” og ikke sin person, hun med denne bog ønsker at bringe i fokus.

Via et indblik i dagbogsnotater, brevvekslinger og officielle dokumenter fører forfatteren indsigtsfuldt læseren ind i sine oplevelser, tanker og følelser, og vi følger hende hele vejen fra starten af forløbet gennem klage-, politi- og retssager og frem til i dag.

Professionel incest er et forhold af yderst alvorlig karakter, da det udspringer af en terapeuts udnyttelse af magt(u)balancen i den terapeutiske relation. De ødelæggende konsekvenser for klienten taler sit tydelige sprog i statistikkerne, og problematikken er derfor vigtig at skabe åbenhed og debat om.

Med nuancer og stor detaljerigdom reflekterer ”Cecilie” over sin kamp for retfærdighed, og trods bogens dokumentariske indhold kan den uden tvivl også læses som en spændingsroman, som hurtigt bliver til en pageturner.

Om sit forhold til psykoterapeuten P siger forfatteren i dag:

“At jeg opsøgte P i en meget svær og sårbar situation af mit liv, hvor jeg var alvorligt syg og havde brug for en omsorgsgivende person, jeg havde ubetinget tillid til, skærper i mine øjne hans ansvar for vores relation, og hvad den burde og ikke burde have udviklet sig til. Tillige gjorde vores aldersforskel på knap 28 år ham erfaringsmæssigt overlegen. Især i betragtning af at jeg kun var 17 år gammel og uerfaren i alt, da Dét startede. Det ulige magtforhold i vores relation var slående, synes jeg i dag.”