Angst: Befrielsen & Kærligheden

Book Cover: Angst: Befrielsen & Kærligheden

”Der er på trods af sammenfald af ordlyd ikke lighedstegn mellem angstsymptomer og symptomer på angst, og det skal stå helt klart.” – citat fra bogen.

Bogen her forsøger at få ryddet op i forvirringen omkring begrebet angst og at øge forståelsen for angst generelt. Det vil unægteligt både være til gavn for dem, som er ramt af angst, de pårørende dertil og for dem, som i professionelt regi giver sig i kast med at afhjælpe angsten. For uanset hvilken rolle man har i forhold til angsten, vil en forståelse af angstens andre aspekter udelukkende være behjælpelig og gavnlig.

På baggrund af både professionelle og personlige erfaringer med angst fører Mads Dahlgaard læseren ind i angstens univers, hvori den belyses blandt andet fra den angstramtes, barnets, forælderens, terapeutens og samfundets perspektiv.

Bogen er overskueligt delt op i tre dele, der overordnet kort kan skitseres således:

1. Teori

2. Praksis

3. Løsning.

Som bogens undertitel indikerer, får vi et indblik i, hvordan vi kan opnå en total befrielse fra den sygelige angst, og hvordan det skaber grobund for et liv åbent for kærligheden.